VI międzynarodowa konferencja „Wykorzystanie potencjału dziedzictwa przemysłowego dla promocji turystycznej gmin i regionów” 10.09.2009 r.

VI międzynarodowa konferencja
Wykorzystanie potencjału dziedzictwa przemysłowego dla promocji turystycznej gmin i regionów
10-11.09.2009 r